กล่องฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญระบบโอโซน

Banknotes and Coins Sterilization Box with Ozone System

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กล่องฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญระบบโอโซน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ที่ติดมากับธนบัตรและเหรียญ ดีและใช้ได้จริง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐพล แสงทวี / 0910538313 / sc09snathapon@ssk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นภสร เลิศศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ประะเสริฐศักดิ์ คูณค้ำ