การสั่งยาโดยใช้ระบบเลขสองฐาน

Creating a new coding binary number system

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การสั่งยาโดยใช้ระบบเลขสองฐาน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถหาอุปกรณ์มาทำได้ง่ายและเลขสองฐานยังเป็นประโยชน์แก่การทางการแพทย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนารีนุกุล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์Nandana Weerasuriya / 0632649153 / nandana.weerasuriya@narinukun.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. Nandana Weerasuriya

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเบญญาภา สมชัย

2. นางสาวมารินี สิงห์โคตร

3. นางสาวณิชาภา เงินหมื่น

วิดีโอ: https://youtu.be/6pfV-58nJPU