ตู้ยานิรภัย

Medicine Safety Cabinet

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้ยานิรภัย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะสามารถควบคุมยา ที่เป็นยาชนิดควบคุมพิเศษได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรชัย สิทธิศักดิ์ / 0840292282 / 25261@tnw.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจตุรวิทย์ เดชไพรศิลป์

2. นายปฏิภาณ วัรรณคีรี

3. นายปกป้อง สิทธิศักดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/FHJIVhzsYkg