รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope

Gyroscope Controlled Intelligent Wheelchair

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope
รายละเอียดโดยย่อ: โครงงาน รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope เป็นระบบที่ผู้พิการสามารถควบคุมรถเข็นได้ด้วยตนเอง โดยการควบคุมจากอุปกรณ์อัจฉริยะผ่าน Gyroscope ส่งข้อมูลผ่าน Wireless ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือผู้สูงอายุในด้านของการเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องเเคลว และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนวัฒน์ ใจกันทา / 0864351682 / krubasacl@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนราวิชญ์ ชื่นใจ

2. นายทัศพล วิเชียรบรรจง

3. นายรวิชญ์ กฤษณรักษ์

วิดีโอ: https://youtu.be/o4eKwIiQb0U