พวงกุญแจช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

Emergency keychain for patients

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: พวงกุญแจช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
รายละเอียดโดยย่อ: พวงกุญแจช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาการของโรคประจำตัวกำเริบหรือหมดสติ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนภัสสร กังสุกุล

2. นายเศรษฐพงศ์ มุสิกพงศ์

3. นายณัฏฐากร เชาวรัญญู

วิดีโอ: https://youtu.be/fvTaK_2nLRA