หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ

Smart Tranport Robot

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถขนส่งสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้ลำบากและยังช่วยลดโอกาสในสัมผัสอีกด้วย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนวัฒน์ ใจกันทา / 086351682 / krubasacl@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววิมพ์วิภา ดัชนีย์

2. นางสาวปิญชาน์ อิญญาวิเลิศ

3. นางสาวดวงพร ยอดสุด