เมอร์ไซอัล

Merzheial

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เมอร์ไซอัล
รายละเอียดโดยย่อ: แอพคัดกรองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ดูแลการรักษา ชะลอทรุดตัวลงของอาการป่วย อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิทยานนท์ ขาวสังข์ / 022182314 / wittayanon.k@chula.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วนาลี หนูสม

2. พริ้วฝน เทียนศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชนะชัย โลหะทรัพย์ทวี

2. นายชัยชนะ โลหะทรัพย์ทวี

3. นางสาวนันทภัค สุวินทวงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/ecGlfdOgNto