แว่นตาแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในแนวระดับศีรษะโดยจะแจ้งด้วยเสียงพูดเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น

Head-level obstacle warning glasses with audible warning to assist the visually impaired

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แว่นตาแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในแนวระดับศีรษะโดยจะแจ้งด้วยเสียงพูดเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น
รายละเอียดโดยย่อ: แว่นตาแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางในแนวระดับศีรษะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุแก่ผู้พิการทางการมองเห็นได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เดชอุดม ไชยวงศ์คต / 0801767300 / torapictnw@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิตยา เมืองนาค

2. พรชัย สิทธิศักดิ์

3. นันทนาภรณ์ ไชยวงศ์คต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษฎิ์ ท้าวนาง

2. นายทีฆทัศน์ รัตนตรัย

3. นายเอกราช การุญ

4. นายจิรายุทธ ศิลารักษ์

5. นายชยานันท์ รวยทรัพย์

วิดีโอ: https://youtu.be/iaSNZGj9GmI