เจลบอล

Gel Ball

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เจลบอล
รายละเอียดโดยย่อ: เจลบอลเป็นการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มณทิรา ยางธิสาร / 0817996667 / ning6667@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปุญญิศา ศรีลำไพ

2. อัญชลี วิโย

3. ฐิติมา ทะเริงรัมย์

4. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนิภัชพงศ์ เมหิ

2. นายวันชัย สาฆ้อง

3. นายรณภูมิ สาลีบุญ