สมาร์ทฟาร์ม KW.4.0

SMART FARM KW.4.0.

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สมาร์ทฟาร์ม KW.4.0
รายละเอียดโดยย่อ: การใช้ SMART FARM สามารถไล่ยุงได้และไม่กระทบต่อสุขภาพและสามารถลดมลภาวะในอากาศได้อีกด้วย
สถาบันการศึกษา: รร.ค้อวังวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วัฒนะ ชนะศรี / 0852997731 / cha16thong@gamail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

2. รุจิรา ทองวุฒิ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอภิสิทธิ์ น้อยใส

2. นางสาวภาพิมล ผิวผ่อง

3. นางสาวสุขฤทัย แสงประเสริฐ

4. นางสาวปนัดดา ทองเขียว

5. นางสาวปุณยานุช บันเทา

6. นางสาวปัณณิษา เห็มทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/6TZ5YhLP1M4