ถังเก็บขยะบนผิวน้ำ

Clearbin

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังเก็บขยะบนผิวน้ำ
รายละเอียดโดยย่อ: Clearbin สามารถดูดขยะและสิ่งปฏิกูลบนผิวน้ำเข้าไปในถุงดักขยะได้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัฒนพงษ์ พันแน่น / 0616955261 / t.pannaen@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอุไรริษา เตโพธิ์

2. นางสาวอริศรา อู่เถื่อน

3. นายพงศภัทร เหลืองอุทัย

วิดีโอ: https://youtu.be/6X9yQXL5J3Q