นาโนพลาสเตอร์พลัสโพรโพลิส

Nanoplaster Plus Propollis

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

7 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นาโนพลาสเตอร์พลัสโพรโพลิส
รายละเอียดโดยย่อ: พัฒนาพลาสเตอร์ด้วยโพรโพลิสที่มีระบบนำส่งยาเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสามารถดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ขัติยา ปิยะรังษี / 0899565266 / poopea@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2. ธิดา แก้วคต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์

2. นางสาวชนิกานต์ ใสดี

3. นางสาวมัทธิตา ต๊ะอุ่น

วิดีโอ: https://youtu.be/5yAZr86kuno