เครื่องล้างถังขยะอัตโนมัติ

Smart Bin Washer

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องล้างถังขยะอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ลดการสัมผัสกับถังขยะโดยตรงและป้องกันการติดเชื้อจากถังขยะขณะที่ล้าง แก้ปัญหาถังขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า / 0821107854 / Chaimeteewed@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติมา ทะเริงรัมย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐพล นวลงาม

2. นายปัญญาวัฒิ ดุดัน

วิดีโอ: https://youtu.be/tQ6Eg457PR0