อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกฟุตบอลและฝึกซ้อมผู้รักษาประตู

Football Trianing

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ช่วยเก็บลูกฟุตบอลและฝึกซ้อมผู้รักษาประตู
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงและลดปัญหาในการออกกำลังกายซ้อมบอลด้วยตน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มณทิรา ยางธิสาร / 0817996667 / ning6667@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปุญญิศา ศรีลำไพ

2. อัญชลี วิโย

3. ฐิติมา ทะเริงรัมย์

4. ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรัญชัย จันทะวงค์

2. นายนายนิภัชพงษ์ เมหิ

3. นายนายธนพงษ์ จิตมาตย์