คันโยกนวดหลัง

back massage lever

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คันโยกนวดหลัง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดอาการปวดหลังสามารถปรับนวดได้ตามจุดที่ต้องการได้สามรถใช้งานได้ด้วยตนเอง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อธิกุล กุลนรัตน์

2. ภัทรภร อัคฮาด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจิดาภา คึมยะราช

2. นางสาวประภัสรา พาระบุตร

3. นางสาวประภาศิริ พาระบุตร

4. นางสาวสุกาญจนา คนครอง

วิดีโอ: https://youtu.be/IRxdnpHpKu0