ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา

Staff Navigator

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา
รายละเอียดโดยย่อ: Staff Navigatorแจ้งเตือนระบบสั่นทั่วทั้งไม้เท้าก่อนจะชนสิ่งกีดขวางและแจ้งเตือนผ่านไฟLEDสีขาวแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านLine
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปริญดา มาเอียด / 0894752514 / parinda2557@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฎฐกันต์ ทองหวาน

2. รวิกานต์ ชูช่วย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฐนกร นพรัตน์

2. นายภูริณัฐ เฟื่องฟู

3. ด.ช.ธีรภัทร มุสิกะ

วิดีโอ: https://youtu.be/OxIRRlRQjE4