นักฆ่าโควิด-19

COVID-19 Killer

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นักฆ่าโควิด-19
รายละเอียดโดยย่อ: การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงวัสดุหาซื้อง่ายและราคาไม่แพงไม่มีอันตรายในการใช้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อาทิตย์ โคชขึง / 0800138994 / kktawan@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดวงเดือน บุญบาล

2. กุสุมา ดังกลาง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภควัฒน์ สังขศิลา

2. ด.ญ.กนกนภา ศรีธานี

3. ด.ญ.วรรณปิยกร ทองนุช

วิดีโอ: http://youtu.be/dEbrpGCcPtE