นวดรักษ์โลก

Save the world massage

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวดรักษ์โลก
รายละเอียดโดยย่อ: ประดิษฐ์ง่าย ทุกคนใช้ได้ราคาถูก ทำจากวัสดุเหลือใช้ สามารถนวดคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยตนเอง ใช้ได้ทุกเวลา
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชาชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มนต์รวี บรรจงจิตต์ / 0801019174 / Monrawee_999@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จำนงค์ ภู่ศรีสลับ

2. ณัฐชุดา ทองมณี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววรรณสิริ นวลจันทร์

2. นางสาวมณีรัตน์ สายัณห์

วิดีโอ: https://youtu.be/I9g9RIYZZmU