เครื่องคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 4 in 1

COVID-19 Screening Machine 4 in 1

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 4 in 1
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องคัดกรองผู้ป่วย4in1ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์และแจกหน้ากากอนามัยอัตโนมัติและตรวจATKและส่งข้อมูลไปLine
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฎฐกันต์ ทองหวาน / 0899791509 / Toons_iphone@hotmail.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปริญดา มาเอียด

2. รวิกานต์ ชูช่วย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพศิน นุ้ยเจริญ

2. นายภูรินท์ พวงใส

3. นายรชาทัช บุญพัฒน์

วิดีโอ: https://youtu.be/bqV3iKPv4OA