เครื่องจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันโควิด2in1

Mask and sanitizer vending machine 2in1

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันโควิด2in1
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันโควิด2in1สามารถลดจำนวนครั้งการสัมผัสพื้นที่เสี่ยงได้49.50เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับร้านสะดวกซื้อ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฏฐ์ชุดา ทองมณี / 0854216787 / thongmanee.wa2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมัทนา อ่องจำปา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวลลิตา ภูดวงศรี

2. นางสาวคณิตา ธาระวรรณจิตร

3. นางสาวศิริทรัพย์ ลิ้มปลมัย

วิดีโอ: https://youtu.be/ZdjEOJP3XkQ