ถังขยะห่อผ้าอนามัยอัตโนมัติ

wrap sanitary napkin bin

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังขยะห่อผ้าอนามัยอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: มีแอลกอฮอล์พ่นหลังจากห่อผ้าอนามัยเรียบร้อย สามารถใช้กับขยะติดเชื้อได้ เช่น แมส
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฎฐ์ชุดา ทองมณี / 0854246787 / thongmanee.wa2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวประภาวรินทร์ กรสวัสดิ์

2. นางสาวสุพิชญา รักษาวงศ์

3. นางสาวพุทธิดา จันทร์ปัญญา

วิดีโอ: https://youtu.be/ttkdxWVqDqY