ชุดตรวจไทรอยด์อัจฉริยะ

Smart Thyroid Colour Test (STCT)

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดตรวจไทรอยด์อัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: STCTสามารถทำให้ผู้คนทุกคนสามารถเข้าถึงการประเมินผลโรคไทรอยด์ที่รวดเร็ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์ / 0815663347 / neemanae@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐวดี เกียรติโอภาส

2. นางสาวพศิกา พึ่งรัศมี

วิดีโอ: https://youtu.be/Zb3bZhhFQ-c