กล่องต้นแบบสำหรับตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ด้วยอาร์จีบีเซนเซอร์

A Device for Detecting Protein and Nitrite Concentration by Using RGB Sensor

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กล่องต้นแบบสำหรับตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไนไตรต์ด้วยอาร์จีบีเซนเซอร์
รายละเอียดโดยย่อ: กล่องตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีน/ไนไตรต์ในสารละลายสีเหลือง/ไม่มีสี เพื่อผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและชุมชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ชัย ประพาฬ / 0816004337 / suwatchaipp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาจอง ขาวเธียร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

2. นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

3. นางสาวธนธรณ์ สถิตย์ชาติ

วิดีโอ: https://youtu.be/SEjAekZjILI