เครื่องชั่งวัดแคลอรีผลไม้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

Fruit Calorie Scale for diabetics

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องชั่งวัดแคลอรีผลไม้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องชั่งที่มีเอกลักษณ์โดยมี 3 ฟังก์ชันคือการแสดงค่า 3ค่า ได้แก่ ค่าน้ำหนัก ปริมาณน้ำตาล และปริมาณแคลอรี โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์ / 0811740988 / thanapong@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัชรา จันทมัด

2. นางสาวปาจีรนันท์ ปิงขุนทด

3. นางสาวสิตางศุ์ อุชุภาพ

วิดีโอ: https://youtu.be/KiEaucplSL4