ถุงมือสำเพื่อเด็ก

Gloves For Kids

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถุงมือสำเพื่อเด็ก
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นถุงมือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเด็กไม่ให้กลัวแพทย์ ชิ้นงานมีความน่ารักเหมาะสำหรับเด็กและใช้งานง่าย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสิรินธร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธำรงศักดิ์ บุญจรัส / 0841931219 / tumpom_boon@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธีราพร ทมะนันต์

2. นางสาวอริสสา ริชมอนด์

3. นางสาวภัควลัญชญ์ ศิริมา

วิดีโอ: https://youtu.be/ezyvnbRyhCU