โลชันบำรุงผิวผสมสารสกัดจากใบมะม่วงและเห็ดหูหนูขาว

Mangi-Hya body lotion

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โลชันบำรุงผิวผสมสารสกัดจากใบมะม่วงและเห็ดหูหนูขาว
รายละเอียดโดยย่อ: โลชันบำรุงผิวจากสารสกัดใบมะม่วง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบมะม่วงและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ชัย ประพาฬ / 0816004337 / suwatchaipp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ปาลภาวิต เปี่ยมประถม

2. ด.ญ.จินดารัตน์ บางโรย

3. ด.ญ.ภัทรภัสสร นาคมณี

4. ด.ญ.ธัญลักษณ์ สอนใส

5. ด.ญ.วชิรญาณ์ วณิชย์ศักดิ์พงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/-xBm3CBkGzo