อุปกรณ์เก็บรังต่อหัวเสือ

robot collecting hornet

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์เก็บรังต่อหัวเสือ
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนที่เลี้ยงต่อขายเป็นอาชีพ เพิ่มโอกาสการเกิดรังต่อใหม่ ดำรงค์ประเพณีกินต่อ
สถาบันการศึกษา: ปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สิทธิชัย ยางธิสาร / 0898619668 / sittmin.2518@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรนุช ชื่นตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรภัทร นนบัณดิษฐ