การเตรียมโพลิคาโปแลคโตนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตเอ็นเทียม

Preparation of Polycaprolactone use as Artificial Ligament Materials

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การเตรียมโพลิคาโปแลคโตนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตเอ็นเทียม
รายละเอียดโดยย่อ: ได้ต้นแบบของเอ็นเทียมจากโพลิคาโปรแลคโตนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเอ็นไขว้หลังของมนุษย์ โดยเป็นเอ็นเท
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสคร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุชญา ศรีอุดม / 0839269566 / suchaya.pui@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สมยศ รัตนไพรบูลกิจ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร

2. นายวัทธิกร บัวหา

3. นายสพล ศุภธำรง

วิดีโอ: https://youtu.be/vymRKtZHUPY