แอปช่วยฝึกความจำ “Brain up” เพื่อป้องกันโรคความจำเสื่อมในยุคดิจิทัล

App to help improve memory “Brain up” to prevent dementia in the digital age

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปช่วยฝึกความจำ “Brain up” เพื่อป้องกันโรคความจำเสื่อมในยุคดิจิทัล
รายละเอียดโดยย่อ: แอปนี้เป็นแอปที่ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคความจำเสื่อมสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / thapanawat@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติภพ ไชยวรรณ์

2. นายวรินทร ถือพุทธ

วิดีโอ: https://youtu.be/mayo-eXOv58