แอปพลิเคชั่นป้องกันการหยุดหายใจขณะนอนหลับ

Application that prevent sleep apnea , Sleep Tight

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชั่นป้องกันการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
รายละเอียดโดยย่อ: แอปพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการนอนหลับของผู้ใช้งานได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ / 0954268631 / kutsalin@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษณพัฒน์ แก้วกิ้ม

2. นางสาวธนัชพร คำนวนจิตต์

วิดีโอ: https://youtu.be/CmSSJo2IG3o