อ่างล้างมือป้องกันcovid-19พลังงานแสงอาทิตย์

Solar cell wash basin protect from covid-19

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อ่างล้างมือป้องกันcovid-19พลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้ในโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการ ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการผลิตขาย เคลื่อนย้ายสะดวก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ / 0936815638 / sumalee.ae123@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พรเทพ อยู่คง

2. ชลนที อักษรประดิษฐ์

3. รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเพ็ญพิชชา จันจุ้ย

2. นายสุกนต์ธี ใจดีเจริญ

วิดีโอ: https://youtu.be/t7i1EjxLI9Y