หุ่นยนต์ถังขยะตรวจจับและจัดเก็บหน้ากากอนามัยเคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบรู้จําวัตถุ

Automatic face mask detect and collect bin robot by object recognition system

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หุ่นยนต์ถังขยะตรวจจับและจัดเก็บหน้ากากอนามัยเคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบรู้จําวัตถุ
รายละเอียดโดยย่อ: หุ่นยนต์ถังขยะตรวจจับและจัดเก็บหน้ากากอนามัยเคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบรู้จําวัตถุ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐวุฒิ ไม้แก่น / 0909741458 / jame_pk.49@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชัชชาย สังข์อาษา

2. นายนิชพณ ถือคำโสภากุล

วิดีโอ: https://youtu.be/PMFxPEl5Q2c