แอปพลิเคชั่นช่วยป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบนมือโดยใช้สัญญาณจากเซนเซอร์ EMG

Mobile Application for Prevention of Hand muscle injuries using EMG signal

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชั่นช่วยป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบนมือโดยใช้สัญญาณจากเซนเซอร์ EMG
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นถุงมือที่สามารถช่วยเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อผู้ใช้มีความเสี่ยงที่จะปวดกล้ามเนื้อบนมือ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรัณย์ นวลจีน / 0805759080 / sarun.n@kvis.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูวิศ เจริญพานิช

2. นายกนธี เนติวงศานนท์

3. นายธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์

วิดีโอ: https://youtu.be/Sc9pQMBmWYo