ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา

PP Smart Cane

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา
รายละเอียดโดยย่อ: ไม้เท้าอัจฉริยะได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มลชยา หวานชะเอม / 0850544332 / monchayapp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธัญชนก มีพยุง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายศราวุฒิ สีขาว

2. นายกฤตธี ปานทอง

3. นายศิริวัฒน์ อ่อนจันทร์