แอปพลิเคชัน OSC (Office Syndrome Checker)

OSC Application (Office Syndrome Checker)

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชัน OSC (Office Syndrome Checker)
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้งานง่าย สะดวก มีแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมและมีคำแนะนำให้ผู้ประเมิน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิ์เจริญ ประคำศรี / 0816786770 / prakhamsri@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิติรัตน์ เจริญตา

2. จุฑาพร แสงเกื้อหนุน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชนาธิป ชูสุวรรณ

2. นายศิวกร มลิวรรณ

3. นายอธิชา ชูรัตน์