โปรแกรมวินิจฉัยลักษณะทางผิวหนังของโรคฝีดาษลิงและโรคอื่นๆ

Skin diagnostics program for monkeypox and other diseases

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โปรแกรมวินิจฉัยลักษณะทางผิวหนังของโรคฝีดาษลิงและโรคอื่นๆ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นโปรแกรม machine learning ในการตรวจสอบโรคฝีดาษลิงหรือโรคผิวหนังต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อในอนาคต
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0813675278 / T.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกรวิชญ์ อินทรพฤกษา

2. นายกรวิชญ์ สวัสดี

3. นายกรณ์ดนัย สุภาแดง

วิดีโอ: https://youtu.be/eEBgxWfxgt8