กระดาษทิชชูอเนกประสงค์ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Multipurpose Wipe for First Aid

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระดาษทิชชูอเนกประสงค์ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียดโดยย่อ: กระดาษทิชชูอเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกง่ายต่อการหยิบใช้งานทำความสะอาดได้รวดเร็ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วารุณี ณ ลำปาง / 0649946390 / waruneep@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวครองขวัญ บุญยะสมภพ

2. นางสาวธัญศิริ ธนโชติคูณผล