เครื่องแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือ

Weangsuwan Smart Load Cell : WSLC

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือแบบ real time ผ่านจอมอนิเตอร์ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อามีนี โต๊ะมิ๊ / 0847489393 / amineetomi@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาริฟ ดือราแม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฟิรมัน อาแว

2. นายวันมูหะมัดนาอีม สติรักษ์

3. นายซูเฟียน สะแปอิง