เว็บแอพพลิเคชั่นรักษาอาการป่วยด้วยตำรับยาแผนไทย

Treat Symptoms Web Application - Thai Traditional Medicine

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

9 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เว็บแอพพลิเคชั่นรักษาอาการป่วยด้วยตำรับยาแผนไทย
รายละเอียดโดยย่อ: เว็บแอพพลิเคชั่นที่ได้รวบรวมยาสมุนไพรไทยชนิดต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยในส่วนต่างๆสามารถค้นหาตัวยาได้สะดวก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยาภรณ์ หอมจันทร์ / 0949562220 / piyaporn.h@sk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนดล ก่องดวง

2. นายรังสิมันตุ์ จีรบรรเจิดชัย

3. นายชัยภัทร ภูชัยนันท์

วิดีโอ: https://youtu.be/1X_7ze-9H_Y