นวัตกรรมเครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อป้องกันอาการแผลกดทับ

Innovative assistive devices for bedridden patients to prevent pressure ulcers

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมเครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อป้องกันอาการแผลกดทับ
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรม sak Shi ช่วยในการป้องกันอาการแผลกดทับ โดยใช้การทุ่นแรงของมอเตอร์ มีการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
สถาบันการศึกษา: ธรรมวิทยามูลนิธิ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กูยาวาเฮร์ แซแร / 0898691652 / dek.kuyavahe@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ภานุ ไทยนิรมิตร

2. อามีนา ศรีสุข

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฮิดายัต บูหา

2. นางสาวนัสรีีนดา แนหะ

3. นางสาวเกาซัร เจะมะ