ผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกจากเปลือกมะพร้าว

Wet wipes made from coconut shells

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกจากเปลือกมะพร้าว
รายละเอียดโดยย่อ: ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ eco-friendly ย่อยสลายได้ง่าย เป็นขั้นกว่าทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์แบบธรรมดา
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สตีฮาวอ เจ๊ะสนิ / 0887837613 / steef.jehni@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วันฟาฎิละฮ์ เเวดอเลาะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฮาฟีซูดีน เม่งอำพัน

2. นายมัรซูกี เเวอาเเซ

3. นายกูฟาริด สะมารอเม๊าะ

4. นางสาวซาซาน่า เจะมูซอ

วิดีโอ: https://youtu.be/mKO4ITQK1Xg