อุปกรณ์แจ้งสถานะที่จอดรถในโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่น

Car parking Application

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์แจ้งสถานะที่จอดรถในโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่น
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์กะทัดรัด ติดตั้ง และใช้งานง่ายราคาไม่แพง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและ เอกชน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปูรณ์ ณรงค์อินทร์ / 0618194083 / yuttaporn88@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุหลาบ ศรีเลิศ

2. นีราวรรณ จันทร์ดี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอภิชาต แย้มแสงสังข์

2. นายชานน วงศธรสกุล

3. นายภาณุพงศ์ สุทธิเกษม

วิดีโอ: ******