ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา

Smart cane for the visually impaired

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา
รายละเอียดโดยย่อ: เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาเลยได้คิดค้นไม้เท้าออกมาและช่วยในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ยุพาพร สมภารเพียง / 0848888660 / taiyyupapon59@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เพลินจิตต์ จำปางาม

2. ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปฏิญญา ศรีแก้ว

2. นางสาวสุนิฌา ผ่องแผ้ว

3. นางสาวกนกพร พันธ์พืช

วิดีโอ: https://youtu.be/4fSiiQntg7M