แอพพลิเคชั่นสำหรับคนรักสุนัข

Application for dog lover

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอพพลิเคชั่นสำหรับคนรักสุนัข
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยให้การดูแลสุขภาพของสุนัขสะดวกขึ้นจากการจดบันทึกและปรึกษาสัตวแพทย์จากข้อมูลติดต่อและตามหาสุนัขหาย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0905551624 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชวัลลักษณ์ ไกรนุกูล

2. นางสาวนันทสัณห์ ธามปภา

วิดีโอ: https://youtu.be/8nW6FIGg-8s