ระบบจ่ายยาและชุดตรวจโควิดอัตโนมัติ

Automatic dispensing system for medicines and covid-19 Antigen Test Kit

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบจ่ายยาและชุดตรวจโควิดอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: 1. ควบคุมการจ่ายยาและ ATK ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ 2. Internet Of Things ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE2020
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สงกรานต์ ยืนยั่ง / 0910646717 / songkrany@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วัชระ ปัจจุสานนท์

2. ยุทธนา สุรา

3. อริศรา แสนหูม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณิชาวีร์ สีแก้วน้ำใส

2. นางสาวจุฬาลักษณ์ นนธิลา

3. นางสาวสุกัลยา คำพลเเสน

4. นางสาววรัญภรณ์ มีมวน

วิดีโอ: https://youtu.be/r7Xj7FKKBk8