เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จำใบหน้า

Automatic Medicine Dispenser for Elderly by Face Recognition

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จำใบหน้า
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายยาให้มีความถูกต้องและตรงเวลาการประทานยาของพผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณภัทร แก้วภิบาล / 0887607910 / naphat.k@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีธัช สระขาว

2. นายจริภัทร คงช่วย

3. นางสาวณัฐวดี นาคเล็ก

4. นางสาวภาวิดา ดวงขวัญ

วิดีโอ: https://youtu.be/lo-8SLkpjK8