เจลห้ามเลือดจากหมากและใบพลู

HEMOSTATIC GEL FROM BETEL NUT AND BETEL LEAVES

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เจลห้ามเลือดจากหมากและใบพลู
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์เจลห้ามเลือด ด้วยสารสกัดแทนนินในธรรมชาติจากหมากและใบพลู ช่วยให้เลือดเกิดการแข็งตัว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตะโหมด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จุฑาพร แสงเกื้อหนุน / 0894731591 / juta68193318@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุพร อิสโม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัชชา ศิริวัฒน์

2. นายดรุสัณฑ์ เด็นเพชรหน้อง

วิดีโอ: https://youtu.be/_ljnhsNMSrs