เครื่องดักจับหินปูนพลังงานแสงอาทิตย์

Solar limestone catcher

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดักจับหินปูนพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องดักจับหินปูนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ลดปริมาณการปนเปื่อนของหินปูนในน้ำ ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมช
สถาบันการศึกษา: ชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยพงศ์ หนูดำ / 0870754708 / piyapong.charad@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จินดาพร หนูดำ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอัจราพรรณ ชุมวิโรจน์

2. นางสาวสุคนธ์ธา เหล็มเนียม

วิดีโอ: https://youtu.be/4EfN6QxrChE