การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากแผ่นแปะแผลไคโตซานและสารสกัดจากใบว่านสาบเสือ

The study of the efficacy inhibition of Staphylococcus aureus from Chitosan wound patch and extract from Siam weed leave

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากแผ่นแปะแผลไคโตซานและสารสกัดจากใบว่านสาบเสือ
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นแปะแผลที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสำหรับผู้มีแผลสดหรือแผลถลอกซึ่งช่วยยับยั้งเชื้อ S.aureus
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชลาธร วิเชียรรัตน์ / 0850508740 / chalathorn.w@chs.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กนกวรรณ ขำฉวี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธนัชชา ภูฆัง

2. นางสาวฟาติน โมลา

3. นางสาวไคริกา แก้วเถื่อน

วิดีโอ: https://youtu.be/w-MK7MCiTkg