กระถางปลูกต้นไม้ดักยุง

Mosquito trap plant pot

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระถางปลูกต้นไม้ดักยุง
รายละเอียดโดยย่อ: กระถางปลูกต้นไม้ดักยุง สามารถใช้ปลูกต้นไม้และเป็นกับดักยุงได้ มีรูปทรงเลขาคณิตเป็นแบบตั้งพื้นและแขวน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ / 0812716950 / ppat1994@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาภาศรี ชุ่มชื่น

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยาพัชร เพชรหิน

2. นางสาวกัลยกร ทองส่งโสม